Wednesday, April 1, 2020
Home > ዜና > አቶ ደመቀ መኮንን በሃላፊነት ቀጥለዋል!

አቶ ደመቀ መኮንን በሃላፊነት ቀጥለዋል!

አቶ ደመቀ መኮንን የህዝቡንና የአባላትን ክብር በመጠበቅ የጉባኤውን ሀሳብ ተቀብለው በሀላፊነት ለመቀጠል ተስማሙ፡፡

አቶ ደመቀ መኮንን በክብር ቢሰናበቱ ተብሎ የቀረበውን ሀሳብ ጉባኤው በመቃወሙ ነው ባሉበት እንዲቀጥሉ የተደረገው፡፡

ብአዴን ለማዕካዊ ኮሚቴ አባላት ምርጫ ባይወዳደሩ ያላቸውን 12 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት የቀረበውን መነሻ ተቀብሎ አጸደቀ፡፡

ከባሕር ዳር፡መስከረም 21/2011 ዓ.ም(አብመድ

ለትምህርት የሚላኩ እና አሁን በትምህርት ላይ የሚገኙና የተሰናበቱ:-

• አቶ ዓለምነው መኮንን

• አቶ ለገሰ ቱሉ

• አቶ ጌታቸው ጀምበር

• አቶ ኢብራሂም ሙሀመድ

• አቶ ደሳለኝ አምባው እና

• ወይዘሮ ባንቺ ይርጋ መለሰን ባይወዳደሩ ብሎ መነሻ አቅርቧል፡፡

በክብር የተሰናበቱ፡-

• አቶ ከበደ ጫኔ

• አቶ መኮንን የለውምወሰን

• ወይዘሮ ፍሬህይወት አያሌው እና

• አቶ ጌታቸው አምባየን በክብር ቢሰናበቱ ብሎ አቅርቧል፡፡

በአምባሳደርነት እያገለገሉ ያሉ እና የተሰናበቱ፡-

• አቶ ካሳ ተክለብርሀንና

• ወይዘሮ ዘነቡ ታደሰን ከውድድሩ ውጭ ቢሆኑ ብሎ መነሻ አጸድቋል፡፡

ከውድድር ውጭ የሆኑት የቀድሞው የብአዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትም ከአሁን በኋላ በመንግስት የስራ ኃላፊነት እንደማይቀመጡ ተወስኗል፡፡

ጉባኤው ዛሬ ጠዋት 1፡30 የተሰየመ ሲሆን 65 አባላት ያሉትን የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን ይመርጣል ተብሎ ይጠበቃል፡፡

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.